BLOG

Cabinetul de Avocat Eduard A.Constantin oferă servicii de consultanță juridică celor
care se confruntă cu probleme penale și au nevoie de sfatul unui avocat specializat

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Infracțiunile sexuale - Reglementare și sancțiuni

carnival-g2033c1599_1920

Infracțiunile sexuale sunt cele mai blamate fapte, după infracțiunile contra vieții. Mentalitatea colectivă, preconcepțiile societății, condamnă ferm asemenea fapte, chiar și atunci când vârsta sau alte împrejurări nu atrag o răspundere penală. Rezonanța socială a infracțiunilor sexuale și dezaprobarea lor fermă la nivelul societății au determinat legiuitorul să impună un regim sancționator extrem de dur, apropiat de cel al infracțiunilor de omor, în anumite circumstanțe agravante.

Pentru exercitarea unui control mai riguros asupra faptelor contra libertății și integrității sexuale, în scop preventiv, a fost introdus registrul infractorilor sexuali. 

Persoanele care figurează în acest registru sunt supravegheate, de regulă, timp de 20 ani, dar în cazul unei condamnări mai mari de 5 ani, supravegherea încetează abia la împlinirea vârstei de 85 de ani.

Infracțiunile sexuale sunt incriminate de art. 218 – 223 din Codul penal. Sunt incluse în această categorie de infracțiuni următoarele fapte: violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, hărțuirea sexuală.

Violul și agresiunea sexuală presupun realizarea unor acte de natură sexuală neconsimțite, prin constrângerea victimei, punerea ei în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința. Dacă violul se referă la raportul sexual (actul sexual normal), actul sexual oral sau anal, precum și la orice acte de penetrare vaginală sau anală (de pildă, penetrarea cu degetele sau cu diverse obiecte din gospodărie), agresiunea sexuală se referă la alte acte de natură sexuală decât cele indicate (de pildă, sărutarea victimei, atingerea sânilor sau organelor genitale, atingerea în alte zone erogene, cu intenție sexuală).

Violul este sancționat cu pedeapsa închisorii de la 5 la 10 ani, iar în forma sa agravată, cuantumul închisorii poate ajunge până la 18 ani. Spre deosebire de viol, agresiunea sexuală este pedepsită mai blând, cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar în forma sa agravată, poate ajunge până la 15 ani. În ambele cazuri, calitatea de minor a victimei reprezintă un element circumstanțial agravant, sancționat cu o pedeapsă mai mare.

Infracțiunea de act sexual cu un minor se referă la acele acte sexuale consimțite de minor – actul sexual normal, oral sau anal și orice acte de penetrare vaginală și anală. Limita de vârstă a victimei este de 16 ani (minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani), iar când făptuitorului este major, limita crește până la 18 ani.

Minorul sub 14 ani este prezumat ca lipsit de discernământ, nefiind în măsură să exprime un consimțământ valabil. Totuși, consimțământul minorului sub 14 ani este evaluat, în practică, și în funcție de împrejurările săvârșirii faptei, ținându-se cont de gradul de dezvoltare fizică și psihică, dar și de cunoștințele dobândite despre viața sexuală, caz în care se poate reține un consimțământ valabil, chiar și peste constatările medico-legale.

Dacă minorul are vârsta între 14 și 16 ani, fapta de act sexual cu un minor este pedepsită cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă minorul are vârsta sub 14 ani, atunci fapta este pedepsită cu închisoarea de la 2 la 9 ani. În cazul formelor agravate, cuantumul închisorii poate ajunge până la 12 ani. Împlinirea vârstei de 18 ani agravează situația făptuitorului, pedeapsa prevăzută de lege fiind mai mare. Fapta de act sexual cu un minor nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.  

Spre deosebire de infracțiunea de act sexual cu un minor, care se referă la actul sexual normal, oral sau anal, precum și la orice acte de penetrare vaginală sau anală, infracțiunea de corupere sexuală a minorilor se referă la alte acte de natură sexuală decât cele menționate (spre exemplu, sărutările, atingerile în zonele intime ale corpului), precum și la orice acte de natură sexuală săvârșite de un major în prezența minorului, la acțiunea de determinare a minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act, să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și la acțiunea de punere la dispoziția minorului a unor materiale pornografice. Limita de vârstă a victimei este de 14 ani, iar în anumite cazuri expres prevăzute de lege, limita poate să crească până la 18 ani.

În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, fapta de corupere sexuală, în forma tip, este sancționată cu pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, iar formelor agravate, sunt sancționate cu pedepse ce pot ajunge până la 8 ani închisoare. În cazul minorilor cu vârsta între 14 și 18 ani, fapta este sancționată mai blând și numai dacă este săvârșită de un major, în condiții speciale. Formele atenuate sunt sancționate cu închisoarea de cel mult 3 ani. În unele cazuri, fapta nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.  

Racolarea minorilor în scopuri sexuale presupune ca o persoană majoră să-i propună unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani să se întâlnească, în scopul realizării unui act sexual normal, oral sau anal, a unor acte specifice pornografiei infantile, dar și în scopul realizării oricăror acte de penetrare vaginală sau anală. În cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, fapta se referă și la actele specifice coruperii sexuale, acte cu un conținut mai puțin grav. Nu are relevanță modalitatea de transmitere a propunerii, fiind incriminată inclusiv transmiterea prin mijloace de comunicare la distanță, cum sunt aplicațiile de mesagerie (facebook messenger, whatsapp, telegram). Sancțiunea prevăzută de lege este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penală, indiferent de acțiunile incriminate.

Infracțiunea de hărțuire sexuală vizează numai raporturile de muncă sau raporturi similare acestora, în cadrul cărora făptuitorul (spre exemplu, angajatorul sau persoana care deține o calitate similară) pretinde favoruri de natură sexuală, iar victima se simte intimidată sau pusă într-o situație umilitoare. Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda penală.

Fapta de hărțuire sexuală nu trebuie să se confunde cu fapta de hărțuire prevăzută de art. 208 din Codul penal, care se referă la o sferă mai largă de activități infracționale, atât sexuale cât și non-sexuale.  

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin oferă asistență juridică în cauze penale privind infracțiunile sexuale – avocat infracțiuni sexuale. Contactează-ne !

 

 

    Adaugă documente

      Adaugă documente

      Distribuie Articolul