BLOG

Cabinetul de Avocat Eduard A.Constantin oferă servicii de consultanță juridică celor
care se confruntă cu probleme penale și au nevoie de sfatul unui avocat specializat

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Riscul juridic al afacerii cu produse CBD

canabis, produse CBD, magazin CBD

Produsele CBD fac parte din categoria produselor de canabis cu THC redus (sub 0,2%), substanța principală din compoziția lor fiind canabidiolul (CBD). Aceste produse se prezintă sub formă de uleiuri (CBD oil), ca suplimente alimentare sau ca alimente îmbogățite cu extras de canabidiol (produse de panificație și patiserie, prăjituri, jeleuri, gumă de mestecat). Spre deosebire de celelalte produse de canabis cu THC redus, care au la bază semințele plantei de cânepă industrială, canabis sativa (concentrația foarte mică de THC rezultă din contaminarea accidentală, prin contactul cu rezidurile vegetale de flori și frunze; substanțele principale sunt acizii grași omega-6 și omega-3), produsele CBD au la bază extracte din florile și frunzele plantei (acestea conțin THC, în mod natural, însă într-o concentrație mult mai mică decât CBD).

Conform studiilor, canabidiolul este unul dintre numeroșii canabinoizi (peste 60) ai plantei de canabis, fără efect psihoactiv, cu beneficii asupra sănătății umane. În anul 2019, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a autorizat introducerea pe piață a unui medicament care tratează epilepsia, dar și alte boli neuropsihice, denumit Epidyolex – CBD pur, în concentrație de 100 mg/ml.

În ultimii ani, afacerile cu produse CBD au devenit din ce în ce mai atractive, magazinele de profil fiind răspândite pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Aparent aceste magazine funcționează în condiții de legalitate, deși în unele state membre autoritățile au luat măsuri de confiscare a produselor și au declanșat proceduri penale împotriva administratorilor, fiind găsite substanțe ilicite, interzise la consum.

Există o serie de controverse cu privire la legalitatea produselor de canabis cu THC redus, dar mai ales cu privire la produsele CBD, iar discuțiile vizează aspecte ca sfera de aplicare a dispozițiilor europene privind limita de 0,2 % THC, relevanța juridică a concentrației de THC, condițiile de comercializare a produselor legale, autorizarea și comercializarea alimentelor noi, legătura dintre materia primă obținută în mod legal și produsele finite, temeiul încadrării produselor în categoria drogurilor și aprecierea caracterului ilicit al operațiunilor cu aceste produse, lipsa unei legislații specifice și modul de interpretare a legislației generale. Lipsa unor soluții clare la toate aceste probleme crează, în momentul actual, un risc pentru situația juridică a celor implicați, dar și a afacerii în ansamblul său.

Astfel, sub aspect juridic, canabidiolul este considerat „aliment nou” (novel food), fiind supus procedurii de autorizare prevăzute de Regulamentul UE 2015/2283. Prin „aliment nou” se înțelege orice aliment care nu a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel semnificativ pe teritoriul Uniunii înainte de 15 mai 1997, indiferent de data aderării statelor membre la Uniune și care intră cel puțin în una din categoriile prevăzute de art. 3 alin. 2 lit. a din Regulamentul (UE) 2015/2283 – în cazul produselor alimentare pe bază de cânepă este aplicabilă categoria de alimente prevăzută la pct. iv, respectiv alimente care au la bază plante sau părți din acestea sau care sunt izolate ori produse din acestea, cu excepția cazului în care alimentele respective au un istoric de utilizare alimentară în condiții de siguranță pe teritoriul Uniunii și au la bază, sunt izolate sau produse dintr-o plantă sau o varietate a aceleiași specii obținute cu ajutorul unor: practici de înmulțire tradiționale care nu au fost utilizate pentru producția alimentară pe teritoriul Uniunii înainte de 15 mai 1997 sau practici de înmulțire netradiționale care nu au fost utilizate pentru producția alimentară pe teritoriul Uniunii înainte de 15 mai 1997, în situația în care nu duc la schimbări semnificative în compoziția sau structura alimentelor care să le afecteze valoarea nutritivă, metabolismul sau nivelul de substanțe nedorite.

La nivelul Comisiei Europene sunt înregistrate mai multe cereri de autorizare a canabidiolului ca ingredient alimentar, cele mai noi fiind depuse de companii din Irlanda, Cehia și Elveția. Până în prezent nu s-a soluționat niciuna dintre cereri. În lipsa unei astfel de autorizări, canabidiolul nu poate fi comercializat pe piața internă a Uniunii Europene.

Potrivit art. 6 alin. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2283, „doar alimentele noi autorizate și incluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață pe teritoriul Uniunii ca atare, sau utilizate în sau pe alimente, în conformitate cu condițiile de utilizare și cerințele de etichetare specificate în listă”.

Art. 29 din Regulamentul (UE) 2015/2283 prevede că sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor privind alimentele noi trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Totuși, legislația națională a unor state membre permite producerea și comercializarea canabidiolului și produselor derivate, cum este și cazul Cehiei, deși statele membre sunt obligate să aplice întocmai regulamentele UE. Mai mult, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat recent că un stat membru nu poate interzice comercializarea canabidiolului (CBD) produs în mod legal în alt stat membru atunci când este extras din planta de cannabis sativa în integralitatea sa, iar nu numai din fibrele și din semințele sale, dacă nu există un pericol real pentru sănătatea populației (Hotărâre ECLI:EU:C:2020:938) – această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru toate instanțele naționale din statele membre care sunt sesizate cu o problemă similară. Decizia a fost întemeiată, în principal, pe libera circulație a mărfurilor între statele membre (art. 28-37 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene) și pe Regulamentul (UE) 2019/515 care permite comercializarea pe teritoriul unui stat membru a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru, în baza unei declarații de recunoaștere reciprocă (art. 4-8). De asemenea, Curtea a mai statuat că, în astfel de circumstanțe, produsele CBD nu pot face obiectul unor sancțiuni penale.

În România, Regulamentul (UE) 2019/515 a fost pus în aplicare prin Hotărârea de Guvern nr. 204/2020, iar Regulamentul (UE) 2015/2283 a fost pus în aplicare prin Hotărârea de Guvern nr. 590/2018. Ca atare, produsele CBD comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi comercializate și pe teritoriul României, sub condiția respectării tuturor procedurilor cerute de legislația europeană și națională. În alte condiții, comercializarea produselor CBD pe teritoriul României poate atrage răspunderea contravențională, dar și pe cea penală, ținând cont că produsele CBD conțin extracte din planta de canabis (extracte de THC), încadrate ca droguri de mare risc în tabelul anexă nr. I din Legea nr. 143/2000. Atragem atenția că procentul de 0,2 % THC este valabil numai pentru cânepa brută (tip sativa), nu are relevanță în cazul produsului finit.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 590/2018, „constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei fapta persoanei juridice care introduce pe piață alimente noi care nu sunt autorizate și care nu sunt incluse în lista Uniunii și nu sunt utilizate în sau pe alimente, cu respectarea condițiilor de utilizare și cerințelor de etichetare specificate în listă”; alin. 3 din același articol prevede sancțiunea complementară a interzicerii produsului de la comercializare.

Conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi”, iar conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. În cazul drogurilor de mare risc, pedeapsa aplicabilă este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi (art. 2 alin. 2 din Lege), respectiv închisoarea de la 6 luni la 3 ani, dacă scopul este consumul propriu (art. 4 alin. 2 din Lege).

În concluzie, având în vedere noile tendințe represive ale autorităților, dar și numeroasele controverse teoretice și practice cu privire la subiectul produselor CBD, este indicat în prealabil să se analizeze foarte bine riscurile juridice ale unei afaceri cu produse CBD.

______

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin oferă asistență juridică în cauze penale privind traficul de droguri și alte operațiuni ilegale asociate. Nu ezitați să ne contactați !

______

Surse:

1. Bogdan Buneci și Eduard Constantin (2021), Legalitatea comercializării produselor de canabis cu un conținut redus de THC și problemele ivite în practica judiciară privind infracțiunile la regimul drogurilor, Revista Universul Juridic – Revistă lunară de doctrină și jurisprudență (indexare BDI – versiune online),

Link:

http://revista.universuljuridic.ro/legalitatea-comercializarii-produselor-de-canabis-cu-un-continut-redus-de-thc-si-problemele-ivite-practica-judiciara-privind-infractiunile-la-regimul-drogurilor/

2. Proceduri privind autorizarea alimentelor noi

Link:

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-applications-and-notifications_en

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-app_2020-1670.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-app_2019-1371.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-app_2019-0935.pdf

3. Catalogul de alimente noi al Uniunii Europene

Link:

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/?event=home&seqfce=72&ascii=C#

4. World Health Organization (2018), Cannabidiol (CBD). Critical Review Report

Link:

https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf

5. Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) – Epidyolex (cannabidiol)

Link:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/epidyolex

6. Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

Link:

data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj

7. Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei.

Link:

data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj

8. Hotărârea de Guvern nr. 590 din 2 august 2018 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.852/2001 al Comisiei, precum și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/456 al Comisiei privind etapele procedurale ale procesului de consultare pentru stabilirea statutului de aliment nou în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2.283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi.

Link:

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203731

9. Hotărârea de Guvern nr. 204 din 18 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008.

Link:

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224309

10. Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

Link:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23629?fbclid=IwAR1bNWBVV03CP09YCQGdc13t4U-hkOnaKp4zyJnem6uA6uO5Bdg3UqQ1AdM 

    Adaugă documente

      Adaugă documente

      Distribuie Articolul