EDUARD A. CONSTANTIN

Avocat Specializat în Drept Penal

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Resurse Științifice

Eduard A. Constantin, avocat penalist în cadrul Baroului București, a publicat de-alungul timpului mai multe cărți și articole de specialitate – publicații juridice, la edituri de prestigiu din București,  valorificând experiența practică în analiza științifică a diverselor probleme de drept penal.

În activitatea de cercetare, se documentează cu privire la cele mai noi strategii de politică penală, dar și cu privire la practica judiciară în materie, fiind la curent cu modificările și tendințele legislative, dar și cu opiniile doctrinarilor și instanțelor de judecată, în chestiuni teoretice și practice controversate.

A fost atras de cercetarea juridică încă din primii ani de facultate, primul articol științific fiind publicat în anul 2005, în Analele Universității „Ovidius” din Constanța, cu titlul „Drepturi și libertăți în statul roman”. În anii următori a publicat și alte lucrări cum sunt „Infracțiunea de omor deosebit de grav. Studiu de doctrină și practică judiciară” (2010, 2011),Aspecte de drept comparat privitoare la infracțiunea de omor” (2011), „Răspunderea penală în cazul infracțiunilor privind regimul deșeurilor în contextul reglementărilor naționale și europene” (2012), „Infracțiunile contra vieții în noul Cod penal” (2016). În procesul de formare profesională continuă, participă la diverse cursuri și conferințe, în țară și în străinătate. Pe pagina web – blog avocat – publică lunar articole juridice cu teme de actualitate.

Evaluarea Cazului

    Adaugă documente