EDUARD A. CONSTANTIN

Avocat Specializat în Drept Penal

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Cărți
drept penal

 • Titlu: Infracțiunile contra vieții în noul Cod penal​​
 • Autor: Eduard Constantin
 • Data publicării: Iunie 2016
 • Publicat de: Editura Universul Juridic

Scurtă prezentare

Lucrarea de faţă tratează grupul de infracţiuni contra vieţii în lumina noului Cod penal, desigur, cu referiri și la vechiul Cod. Infracţiunile care aparţin acestui grup și care, implicit, fac obiectul analizei noastre sunt următoarele: Omorul (art. 188 NCP), Omorul calificat (art. 189 NCP), Uciderea la cererea victimei (art. 190 NCP), Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 NCP), Uciderea din culpă (art. 192 NCP).

Conţinutul lucrării este structurat pe șapte capitole. Primul capitol prezintă o analiză generală a infracţiunilor contra vieţii, istoricul incriminării infracţiunilor contra vieţii, cadrul de incriminare a infracţiunilor contra vieţii în alte state, dar și metodologia de investigare criminalistică a infracţiunilor contra vieţii; celelalte capitole, afară de ultimul, prezintă o analiză teoretico-practică detaliată a conţinutului fiecărei infracţiuni contra vieţii în parte; ultimul capitol prezintă un studiu statistic și jurisprudenţial. Analiza noastră a vizat, de asemenea, și elementele de disonanţă dintre vechiul Cod penal și noul Cod, amplu discutate, dar și relaţia infracţiunilor contra vieţii cu alte infracţiuni.

Lista bibliografică utilizată cuprinde numeroase lucrări de specialitate autohtone, dar și străine, legislaţie relevantă în materie, precum și diverse surse informatice.

 • Titlu: Infracțiunea de omor deosebit de grav. Studiu de doctrină și practică judiciară.
 • Ediția: II
 • Autor: Eduard Constantin
 • Data publicării: Iulie 2011
 • Publicat de: Editura Pro Universitaria

Scurtă prezentare

Lucrarea de față își propune să trateze sub toate aspectele una dintre variantele agravate ale infracțiunii de omor, și anume infracțiunea de omor deosebit de grav. În prezent, această infracțiune nu mai este reglementată în mod distinct, regăsindu-se în mare parte în conținutul infracțiunii de omor calificat.

Conținutul lucrării este structurat pe șase capitole, la care am alăturat distinct concluziile și propunerile legislative în materie. Lista bibliografică utilizată cuprinde numeroase lucrări de specialitate autohtone și străine, legislație relevantă în materie, precum și diverse surse informatice, ca efect al progresului informațional.

Pe parcursul întregii lucrări, am căutat să inserez o serie de elemente de originalitate, constând în opinii personale asupra unor probleme juridice controversate, în analiza unor aspecte de drept comparat, în prezentarea comparativă dintre legislația penală actuală și cea care a fost aplicată în trecut și, nu în ultimul rând, în studiul statistic privind evoluția infracțiunii de omor deosebit de grav la nivel național, în perioada 2004-2010. În cuprinsul lucrării au fost incluse și precizări privind temeiurile care au stat la baza modificării vechiului Cod penal.

 • Titlu: Infracțiunea de omor deosebit de grav. Studiu de doctrină și practică judiciară
 • Ediția: I
 • Autor: Eduard Constantin
 • Data publicării: 2010
 • Publicat de: Editura Pro Universitaria

Scurtă prezentare

Lucrarea de față își propune să trateze sub toate aspectele una dintre variantele agravate ale infracțiunii de omor, și anume infracțiunea de omor deosebit de grav. În prezent, această infracțiune nu mai este reglementată în mod distinct, regăsindu-se în mare parte în conținutul infracțiunii de omor calificat.

Conținutul lucrării este structurat pe șase capitole, la care am alăturat distinct concluziile și propunerile legislative în materie. Lista bibliografică utilizată cuprinde numeroase lucrări de specialitate autohtone și străine, legislație relevantă în materie, precum și diverse surse informatice, ca efect al progresului informațional.

Pe parcursul întregii lucrări, am căutat să inserez o serie de elemente de originalitate, constând în opinii personale asupra unor probleme juridice controversate, în analiza unor aspecte de drept comparat, în prezentarea comparativă dintre legislația penală actuală și cea care a fost aplicată în trecut și, nu în ultimul rând, în studiul statistic privind evoluția infracțiunii de omor deosebit de grav în județul Constanța, în perioada 2004-2008.

Evaluarea Cazului

  Adaugă documente