EDUARD A. CONSTANTIN

Avocat Specializat în Drept Penal

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Evenimente
drept penal

Heading #3
Cărți
Articole
 • Categoria: Conferință Națională
 • Titulatura: Conferința „Probleme actuale ale dreptului penal la nivel național și internațional”
 • Data: 17 Mai 2019
 • Localitatea: București (România)
 • Organizator: Asociația Română de Științe Penale

Sumar comunicări:

Prof. univ. dr. John A. E. Vervaele (Președinte Asociația Internațională de Drept Penal) – Utilizarea legală și corectă a dovezilor penale în UE din perspectiva europeană a drepturilor omului;

Prof. univ. dr. Constantin Duvac (Președinte Asociația Română de Științe Penale, Universitatea Româno-Americană din București) – Din nou despre unele încercări de modificare ale legislației penale de către Parlamentul României;

Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca (Vicepreședinte Asociația Română de Științe Penale, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București) – Protecția integrității în mediul privat prin mijloace de drept penal;

Prof. univ. dr. Petre Buneci (Vicepreședinte Asociația Română de Științe Penale, Universitatea Ecologică din București) – Excluderea probelor obținute în mod nelegal în procesul penal;

Lect. univ. dr. Bogdan Buneci (Universitatea Ecologică din București) – Sarcina probei în procesul penal;

Asist. univ. dr. Alexandru Vlad Voicescu (Secretar general Asociația Română de Științe Penale; Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București) – Reflecții privind răspunderea penală în cazul vehiculelor autonome;

Av. Vasile Băiculescu (Secretar general adjunct Asociația Română de Științe Penale; Baroul București) – Aspecte privind evoluția incriminării grupului infracțional organizat în România.

 • Categoria: Conferință Națională
 • Titulatura: Conferința „Reglementări fundamentale în noul Cod Penal și în noul Cod de Procedură Penală”
 • Data: 3-4 aprilie 2014
 • Localitatea: București (România)
 • Organizator: Asociația Conferințele Facultății de Drept a Universității din București

Sumar comunicări:

Prof. univ. dr. hr.c. George Antoniu (Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română) – Privire critică asupra noilor Coduri penale;

Prof. univ. dr. hr.c. Nicolae Volonciu (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti) – Considerații privind impactul intrării în vigoare a Codului de procedură penală;

Prof. univ. dr. Ion Neagu (Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București) – Câteva consideraţii privind noile instituţii cuprinse în Codul de procedură penală;

Prof. univ. dr. Tudorel Toader (Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” din  Iaşi) – Constituționalizarea dreptului penal;

Prof. univ. dr. Constantin Mitrache (Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti) – Aspecte privind aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei;

Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan (Facultatea de Drept, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca) – Abuzul de încredere în frauda creditorilor.

 • Categoria: Conferință Internațională
 • Titulatura: Conferința „Fauté médicale et responsabilité” (Conferința „Malpraxisul medical și răspunderea”)
 • Data: 5-6 octombrie 2012
 • Localitatea: Târgu Mureș (România)
 • Organizator: Uniunea Internațională a Avocaților (UIA)

Sumar comunicări:

Mircea Duțu (Profesor universitar, Doctor în drept, Avocat la Baroul București, Președinte al Universității Ecologice din București, Doctor honoris causa al Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș, Director al Institutului de Cercetări Juridice – Academia Română) – Aspects actuels de la responsabilité du médecin dans les cas de mal praxis;

Laura Guercio (Avocat, Cabinet de Avocat „Guercio”, Roma, Italia) – La règlementation juridique de la responsabilité pour faute médicale en Italie, exemples de la jurisprudence de la Cour Suprême de Rome;

Timea Barzo (Lector, Universitatea Miskolc, Ungaria) – Aspects théoriques et pratiques de la responsabilité pour faute médicale en Hongrie;

Luís Castillo Aragon (Președinte al Baroului Penal Internațional – BPI, Barcelona, Spania) – La responsabilité pour faute médicale en Espagne;

Spiridon Vlachopoulos (Avocat, Profesor la Universitatea din Atena, Grecia) – La responsabilité de l’État pour la faute médicale;

Jérôme Cayol (Președintele Comitetului Național Francez al UIA, Societatea de Avocați „Cayol, Cahen & Associés”, Paris, Franța) – Un système original de règlement des litiges médicaux en France – Les CRCI.

 

Evaluarea Cazului

  Adaugă documente