BLOG

Cabinetul de Avocat Eduard A.Constantin oferă servicii de consultanță juridică celor
care se confruntă cu probleme penale și au nevoie de sfatul unui avocat specializat

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Formele infracționale de bullying

345631654_621548509866606_3321649818309176042_n

Bullying-ul este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, și care se desfășoară în instituțiile de învățământ preuniversitar și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.

Comportamentele abuzive tip bullying manifestate în spațiul școlar, în mod repetat, între elevi sau grupuri de elevi, ca expresie a unor dezechilibre de putere evidente, în scop de umilire, defăimare sau intimidare, pot fi încadrate, sub aspect penal, în categoria infracțiunilor, cum sunt: lovirea sau alte violențe – art. 193 Cod penal (lovirea cu palma, pumnul sau piciorul, tragerea de păr, îmbrânceli); vătămarea corporală – art. 194 Cod penal (lovirea sau alte violențe fizice cu consecințe grave); agresiunea sexuală – art. 219 Cod penal (acțiuni de atingere în zone intime sau erogene, sărutări); pornografia infantilă – art. 374 Cod penal (distribuirea unor clipuri video sau poze cu elevi minori în ipostaze sexuale); hărțuirea – art. 208 Cod penal (acțiuni de urmărire, supraveghere, efectuare de apeluri telefonice sau comunicare de mesaje prin facebook messenger, instagram, whatsapp, de natură să cauzeze o temere elevului); distrugerea – art. 253 Cod penal (distrugerea sau degradarea unor bunuri ce aparțin elevului).

Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. De asemenea, fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Dacă acțiunile de lovire sau alte violențe sunt exercitate asupra unui minor pedeapsa prevăzută de lege se majorează cu o treime.

Faptele de lovire sau alte violențe sunt sancționate cu închisoarea de la 2 la 7 ani, dacă au cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: o infirmitate; leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; un prejudiciu estetic grav și permanent; avortul; punerea în primejdie a vieții persoanei. În cazul în care acest gen de fapte sunt exercitate asupra unui minor pedeapsa prevăzută de lege se majorează cu o treime.

Agresiunea sexuală presupune realizarea unor acte de natură sexuală, altele decât cele specifice violului, asupra unei persoane, săvârșite prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare. Fapta de agresiune sexuală se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi sau, dacă victima este minor, cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Pornografia infantilă poate fi săvârșită prin acțiuni ca producerea, deținerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori, fiind sancționată cu închisoarea de la un an la 5 ani. Dacă aceste acțiuni sunt comise prin intermediul unui sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani; dacă fapta a pus în pericol viața minorului, pedeapsa prevăzută de lege se majorează cu o treime. Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor ori o persoană majoră drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament, precum și orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu scop sexual.

Hărțuirea poate fi săvârșită prin acțiuni de urmărire, supraveghere, efectuare de apeluri telefonice ori comunicări prin mijloace de transmitere la distanță. Astfel, fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 6 luni sau cu amendă. De asemenea, efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Dacă aceste fapte sunt săvârșite asupra unui minor, pedeapsa prevăzută de lege se majorează cu o treime.

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate sunt sancționate cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin oferă asistență juridică în cauze penale privind infracțiunile de tip bullying – avocat bullying. Contactează-ne!

 

    Adaugă documente

      Adaugă documente

      Distribuie Articolul