BLOG

Cabinetul de Avocat Eduard A.Constantin oferă servicii de consultanță juridică celor
care se confruntă cu probleme penale și au nevoie de sfatul unui avocat specializat

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Traficul de droguri de risc și limita autorizată de 0,2 % THC

Din categoria drogurilor de risc face parte și planta de canabis, împreună cu derivatele sale vegetale, rezina și uleiul de canabis – drogurile de risc sunt prevăzute în tabelul anexă nr. III din Legea 143/2000. Substanța principală din conținutul plantei de canabis este tetrahidrocanabinolul (THC), această substanță având efecte psihoactive, respectiv stupefiante. Cu toate acestea, studiile arată că tetrahidrocanabinolul, în concentrații mici (sub 0,2 %), este insesizabil în organism, efectele sale psihoactive fiind mult diminuate. Legislația europeană permite o concentrație maximă de 0,2 % THC la anumite soiuri de cânepă (Cannabis sativa L.), însă această limită legală vizează numai cânepa brută și semințele, nu și derivatele lor alimentare.

Problemele juridice ce trebuie discutate se referă la măsura în care concentrația de THC poate influența existența infracțiunilor de trafic de droguri de risc sau deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, sau dacă această circumstanță reală poate atenua în vreun fel răspunderea penală a făptuitorului.

Conform art. 3 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 143/2000, „calificarea ca drog a unui produs provenit din traficul şi consumul ilicit de droguri nu depinde de concentraţia substanţei stupefiante sau psihotrope depistate în acest produs”.

Art. 1 alin. 1 lit. z din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 143/2000 definește planta de canabis sativa, ca drog, după cum urmează: „inflorescenţele florale şi fructifere ale plantei Canabis sativa, însoţite sau nu de frunze ori de alte părţi ale inflorescenţei, din care s-au scos seminţele”, iar alin. 2 din același articol statuează că „definiţiile referitoare la produsele vegetale obţinute din planta Canabis sativa, indiferent de varietatea acesteia, sunt aplicabile atunci când aceste produse vegetale au fost obţinute pentru trafic şi consum ilicit de droguri şi au avut ca destinaţie operaţiunile specifice traficului şi consumului ilicit de droguri”. În înțelesul Regulamentului, planta canabis sativa se referă la planta Cannabis sativa L., ca specie care include cele două varietăți, respectiv sativa și indica.

Așadar, în România, indiferent de concentrația de THC și de varietatea plantei, orice operațiune ilicită cu planta de canabis sau cu produse derivate din aceasta constituie infracțiunea de trafic de droguri de risc (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000) sau de deținere de droguri de risc, pentru consum propriu (art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000). Totuși, la individualizarea pedepsei, instanța de judecată poate ține seama de concentrația redusă de THC, dând eficiență dispozițiilor legale privind circumstanțele atenuante judiciare, cu consecința diminuării limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Cabinetul de Avocat Eduard A. Constantin oferă asistență juridică în cauze penale privind traficul de droguri și alte operațiuni ilegale asociate. Alege un avocat specializat – avocat trafic de droguri !

Surse:

1. Eduard Constantin (2021), Câteva considerații referitoare la relevanța penală a concentrației de THC în cazul traficului ilicit de canabis, Revista Universul juridic – Revistă lunară de doctrină și jurisprudență (indexare BDI – versiune online).

Link:http://revista.universuljuridic.ro/cateva-consideratii-referitoare-la-relevanta-penala-concentratiei-de-thc-cazul-traficului-ilicit-de-canabis

2. Bogdan Buneci și Eduard Constantin (2021), Legalitatea comercializării produselor de canabis cu un conținut redus de THC și problemele ivite în practica judiciară privind infracțiunile la regimul drogurilor, Revista Universul Juridic – Revistă lunară de doctrină și jurisprudență (indexare BDI – versiune online).

Link:http://revista.universuljuridic.ro/legalitatea-comercializarii-produselor-de-canabis-cu-un-continut-redus-de-thc-si-problemele-ivite-practica-judiciara-privind-infractiunile-la-regimul-drogurilor

3. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare.

Link:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23629

4. Hotărârea de Guvern nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000.

Link:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64266

    Adaugă documente

      Adaugă documente

      Distribuie Articolul